ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Το ιστορικό μας

Το έργο UNITY EUROPE στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων μεταναστών (ηλικίας 18 έως 30 ετών) στην Ευρώπη, εξοπλίζοντάς τους με βασικές δεξιότητες και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας με πόρους κατάρτισης. Αυτοί οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την ένταξη και τη διαφορετικότητα, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων.

Μάθε περισσότερα

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης

Μια περιεκτική έκθεση που συνοψίζει τους οδηγούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες στην Ευρώπη.

Αποθετήριο δελτίων χωρών της ΕΕ

Ένα αποθετήριο για την ενδυνάμωση του κοινού-στόχου μας με τη γνώση και τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική ενσωμάτωση.

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εξοπλισμός των νέων μεταναστών με τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις, να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά στις κοινότητες υποδοχής τους και να διαπρέψουν στην αγορά εργασίας.

Συναρπαστικά στοιχεία Gamification

Κάνοντας τη μάθηση ευχάριστη αλλά και ενθαρρύνοντας τους νέους μετανάστες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευσή τους.

ΝΕΑ

Δείτε τα τελευταία νέα!

Η ψηφιακή πλατφόρμα UNITY EUROPE είναι πλέον διαθέσιμη στα Αγγλικά!

Η κοινοπραξία UNITY EUROPE είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η ψηφιακή της πλατφόρμα ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων είναι πλέον ανοιχτή και διαθέσιμη στο κοινό στα αγγλικά. Το UNITY EUROPE είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2 – Συμπράξεις συνεργασίας στη νεολαία. Το έργο υλοποιείται από μια σύμπραξη έξι οργανισμών από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Κύπρο και την Τουρκία. Το έργο UNITY EUROPE στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων μεταναστών (ηλικίας 18 έως 30 ετών) στην Ευρώπη, εξοπλίζοντάς τους με βασικές δεξιότητες και ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας με πόρους κατάρτισης. Αυτοί οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την ένταξη και τη διαφορετικότητα, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι ένα από τα αποτελέσματα του έργου, ως το κύριο μέσο διάδοσης των άλλων αποτελεσμάτων στις ομάδες-στόχους. Προκειμένου να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, η πλατφόρμα θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, ελληνικά και τουρκικά. Για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα, μη διστάσετε να μας επισκεφτείτε στη διεύθυνση www.unity-europe.eu και να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Διαβάστε περισσότερα